Αλήθειες για τα Βλαστοκύτταρα.

2310
Conceptual cells

Τα τελευταία χρόνια υπάρχει προβληματισμός σχετικά με το αν και που πρέπει οι γονείς να φυλάξουν τα βλαστοκύτταρα του παιδιού τους, τα οποία συλλέγονται κατά τον τοκετό. Επίσης οι γονείς αναρωτιούνται αν πρέπει να προτιμήσουν μια δημόσια τράπεζα βλαστοκυττάρων, όπου αυτά θα είναι διαθέσιμα σε όλους ή να επιλέξουν μια από τις πολλές ιδιωτικές τράπεζες βλαστοκυττάρων, όπου η φύλαξη είναι μόνο για το ίδιο το παιδί ή κάποιο άλλο μέλος της οικογένειας του.
Ένας άλλος λόγος για τον οποίο τα βλαστοκυτταρα βρίσκονται συχνά στο φως της δημοσιότητας, είναι διάφορες ανακοινώσεις εξερευνητών που υπόσχονται να θεραπεύσουν ανίατες ασθένειες από την δωρεά οργάνων, χάρη στην αξιοποίηση των πολύτιμων βλαστοκυτταρων τα οποία θα χρησιμοποιούνται για την κατασκευή ανθρώπινων ιστών (πιθανών μελλοντικών οργάνων) στο εργαστήριο.
Η ικανότητα των βλαστικών κυττάρων να δημιουργούν άλλα κύτταρα του ανθρώπινου οργανισμού, τους επιτρέπει να χρησιμοποιούνται επιτυχώς για τη θεραπεία πάνω από 60 σοβαρών παθήσεων, όπως για παράδειγμα, οξείες και χρόνιες λευχαιμίες, β-θαλασσαιμία, αναιμία fanconi, δρεπανοκυτταρική αναιμία, σοβαρή απλαστικη αναιμία, μη-hodgkin λέμφωμα, ασθένεια hodgkin, πολλαπλό μυελωμα, καρκίνος των όρχεων, των ωοθηκών και του μαστού, σοβαρή συνδυασμένη ανοσοανεπάρκεια (scid), νευροβλάστωμα κλπ. Θα πρέπει να γίνει κατανοητό ότι η χρήση βλαστικών κυττάρων ομφάλιου λώρου για τη θεραπεία αυτών των ασθενειών δεν βρίσκεται σε πειραματικό στάδιο, αλλά αποτελεί βασική επιλογή θεραπείας πλέον.
Στο σημείο αυτό θα πρέπει να σχολιάσουμε ότι στο ευρύ κοινό επικρατεί σύγχυση σχετικά με την ακριβή έννοια του όρου «βλαστοκύτταρα».
Βλαστικά κύτταρα είναι τα κύτταρα που μπορεί να αναπαραχθούν και να σχηματίσουν μια η περισσότερες σειρές διαφοροποιημένων κυτταρικών τύπων. Διακρίνουμε τους παρακάτω τύπους βλαστικών κυττάρων ανάλογα με την δυνατότητα διαφοροποίησης τους :
1. Προγονικά βλαστικά κύτταρα – progenitor stem cells – προέρχονται από διαφοροποίηση ενός απλού τυπικού κυττάρου π.χ. τα σπερματογονια δημιουργούν σπερματοζωάρια.
2. Μεροδυναμα βλαστικά κύτταρα – multipotent stem cells – που μπορεί να διαφοροποιηθούν σε πολλούς τύπους κυττάρων ενός ειδικού ιστού η οργάνου π.χ. κύτταρα δέρματος, κύτταρα αιμοποιητικού ιστού ή κύτταρα νευρικού ιστού.
3. Πολυδύναμα βλαστικά κύτταρα – pluripotent stem cells – που μπορεί να διαφοροποιηθούν σε όλους τους κυτταρικούς τύπους in vitro. Παρά ταύτα δεν είναι ικανά να σχηματίσουν πλήρες έμβρυο.
Κύτταρα απομονούμενα από αρχέγονα βλαστικά κύτταρα εμβρύου είναι εμβρυονικα βλαστικά κύτταρα, όπως είναι και τα απομονούμενα από την έσω κυτταρική ομάδα του σταδίου βλαστοκύστεως του εμβρύου – embryonic stem cells.
4. Ολοδύναμα βλαστικά κύτταρα – totipotent stem cells που διατηρούν την ικανότητα δημιουργίας πλήρους εμβρύου. Εις τον άνθρωπο αυτή η ικανότητα διατηρείται μέχρι το στάδιο των 8 κυττάρων.

Προγονικά και μεροδύναμα βλαστικά κύτταρα απαντώνται καθ’ όλη τη διάρκεια της ζωής και είναι πλέον άφθονα κατά την ενδομήτριο ζωή παρά στον ενήλικο (αιμοποιητικά κύτταρα στο αίμα ομφάλιου λώρου). Σήμερα, θεωρείται ότι πολυδύναμα βλαστικά κύτταρα δεν απαντώνται μετά το εμβρυονικό στάδιο διαφοροποιήσεως (47η ημέρα). Εν τούτοις, πρόσφατα ανακαλύφθηκαν θυροειδικά κύτταρα εμβρυικής προελεύσεως στους θυρεοειδείς αδένες γυναικών με θυρεοειδίτιδα χρόνια μετά τοκετό.

Ανάλογα με την προέλευση τους τα βλαστικά κύτταρα διακρίνονται σε:

Α) βλαστικά κύτταρα ενηλίκου
Τα προγονικά και μεροβλαστικά είναι κύτταρα που βρίσκουμε σε ενήλικες. Τα σωματικά βλαστικά κύτταρα, για παράδειγμα, έχουν την δυνατότητα να δημιουργήσουν ηπατικά, παγκρεατικά, οστικά ή νευρικά κύτταρα. Αιμοποιητικά βλαστικά κύτταρα βρίσκονται στο αίμα και προέρχονται από τον μυελό των οστών μετά από διέγερση.

Β) βλαστικά κύτταρα εμβρυικής προέλευσης
Αιμοποιητικά κύτταρα ευρίσκονται στον ομφάλιο λώρο.
Μεροδύναμα και πολυδύναμα βλαστικά κύτταρα μπορεί να ληφθούν από έμβρυο μετά από διακοπή κυήσεως.

Γ) βλαστικά κύτταρα εμβρυονικής προελεύσεως
Πολυδύναμα εμβρυονικά βλαστικά κύτταρα είναι δυνατόν να ληφθούν από έμβρυο σταδίου βλαστοκύστης. Το έμβρυο μπορεί να είναι και προϊόν in vitro ανάπτυξης – εξωσωματικής γονιμοποίησης – ή μεταφοράς ώριμου πυρήνα σε ωοκύτταρο του οποίου έχει αφαιρεθεί ο πυρήνας – μεταφοράς πυρήνα σωματικού κυττάρου.

Σύμφωνα με τα παραπάνω, ο ακριβής όρος για τα κύτταρα που περιέχονται στο ομφαλοπλακουντιακό αίμα δεν είναι «βλαστοκύτταρα», αλλά «αρχέγονα αιμοποιητικά κύτταρα”. Στην περίπτωση αυτή, τα βλαστοκύτταρα που έχουν τον χαρακτήρα εμβρυονικών κυττάρων, έχουν συνδεθεί με τα κύτταρα της αιμοποιητικής σειράς, αυτά δηλαδή που χρησιμοποιούμε από τον πλακούντα και το ομφαλοπλακουντιακό αίμα. Οι επιστήμονες, όμως, όταν μιλάνε για βλαστοκύτταρα δεν αναφέρονται μόνο σε αυτή την κατηγορία κυττάρων. Αναφέρονται και στα αρχέγονα εμβρυονικά κύτταρα, τα οποία θεωρούν ότι κάποια στιγμή λόγω της μεγάλης τους πλαστικότητας θα δώσουν ενδεχομένως λύση σε σοβαρότατα προβλήματα και ενδεχομένως να βοηθήσουν στην αναγέννηση των ιστών. Πρόκειται για κύτταρα που μέχρι πρόσφατα απαγορεύονταν να χρησιμοποιηθούν στην έρευνα. Όμως, πρόσφατα, η αμερικανική κυβέρνηση έδωσε το πράσινο φως και τώρα όλοι οι επιστήμονες ευελπιστούν ότι με τη χρήση τους θα δοθούν πολλές απαντήσεις σε σοβαρά ιατρικά προβλήματα.

Τα κύτταρα της αιμοποιητικής σειράς, αυτό που ο κόσμος κοινώς ονομάζει βλαστοκύτταρα χρησιμοποιούνται κυρίως ως εναλλακτική πηγή μεταμόσχευσης μυελού των οστών.
Πηγή των αρχέγονων αιμοποιητικών κυττάρων, τα οποία χρησιμοποιούνται για την αποκατάσταση του ανεπαρκούντος μυελού του ασθενούς, είναι κυρίως ο μυελός των οστών υγιών εθελοντών δοτών αλλά και το ομφαλοπλακουντιακό αίμα.
Τα αρχέγονα αιμοποιητικά κύτταρα του ομφάλιου αίματος είναι νεαρά σε σχέση με τα κύτταρα του μυελού των οστών ενηλίκου, πολλαπλασιάζονται γρηγορότερα, δεν έχουν ισχυρή αντιγονικότητα, δεν προκαλούν σοβαρό gvhd (νόσο μοσχεύματος κατά ξενιστού). Επίσης είναι εύκολη η συλλογή τους χωρίς κίνδυνο για τον δότη, με μικρότερο κίνδυνο λοιμώξεων , υπάρχει άμεση διαθεσιμότητα των κρυοσυντηρημένων μονάδων και δεν απαιτείται πλήρης συμβατότητα hla.
Η μεταμόσχευση μυελού των οστών χρησιμεύει για τη θεραπεία μεγάλου αριθμού ατόμων που πάσχουν από αιματολογικά νοσήματα ,ανοσοανεπάρκειες και κληρονομικά μεταβολικά νοσήματα. Πηγή των αρχέγονων αιμοποιητικών κυττάρων είναι κυρίως ο μυελός των οστών υγιών δοτών αλλά και το ομφαλοπλακουντιακό αίμα.
Το θεμέλιο για τη χρήση του ομφαλοπλακουντικού αίματος τέθηκε το 1988, μετά την πρώτη επιτυχημένη μεταμόσχευση σε μικρό ασθενή με αναιμία fanconi στη Γαλλία. Έτσι, ένα “άχρηστο” υλικό, ενώ “πεθαίνει” δίνει ζωή.
Ο λόγος που τα τελευταία χρόνια η μεταμόσχευση ομφαλοπλακουντιακού αίματος αποτελεί μια εναλλακτική πηγή για μεταμοσχεύσεις, είναι γιατί πλεονεκτεί σε σχέση με τη μεταμόσχευση μυελού των οστών, όπου η συμβατότητα δότη – λήπτη σε μεταμοσχεύσεις θα πρέπει να είναι πολύ μεγάλη. Επιπλέον η λήψη μυελού των οστών είναι μια διαδικασία που απαιτεί χειρουργείο και γενική αναισθησία, ενώ στο ομφαλοπλακουντιακό αίμα η λήψη είναι εύκολη και ακίνδυνη.
Η ευρεία χρήση των κυττάρων του ομφαλοπλακουντιακού αίματος έγινε δυνατή με τη δημιουργία τραπεζών ομφαλοπλακουντιακού αίματος , όπου η συλλογή του ομφαλοπλακουντιακού αίματος είναι από δωρεά και δωρεάν για τη μη συγγενική αλλογενή μεταμόσχευση και διατίθενται επίσης δωρεάν για μεταμοσχεύσεις σε όποιον έχει ανάγκη, ανεξάρτητα εάν είχε γίνει δότης η όχι στο παρελθόν.

Μετά τις επιτυχίες των πρώτων μεταμοσχεύσεων αναπτύχτηκαν τράπεζες ομφαλοπλακουντιακού αίματος για αλλογενή μεταμόσχευση – για άλλους λήπτες – και όχι για αυτόλογη χρήση, δηλαδή για το ίδιο atomo. Οι τράπεζες ονομαστήκαν δημόσιες, επειδή είχαν το χαρακτήρα <<για το δημόσιο καλό>>, δηλαδή της προσφοράς στον άνθρωπο. Τα τελευταία χρόνια ονομάζονται τράπεζες για αλλογενή μεταμόσχευση έτσι ώστε να τις ξεχωρίζουμε από εκείνες που είναι για αυτόλογη μεταμόσχευση, οι οποίες παλαιοτέρα λέγονταν ιδιωτικές τράπεζες.
Οι πρώτες τράπεζες φύλαξης του ομφάλιου αίματος ιδρύθηκαν το 1990 στη νέα Υόρκη, στο Μιλάνο και στο Ντίσελντορφ.
Σήμερα, η bone marrow donors worldwide (bmdw) διαθέτει 150.000 μονάδες ομφαλοπλακουντιακού αίματος από 35 διαφορετικές τράπεζες 21 χωρών ανά τον κόσμο.
Σχεδόν σε όλες τις μονάδες έχει γίνει τυποποίηση του hla a,b,dr ώστε να είναι άμεσα διαθέσιμες στην αναζήτηση για διάθεση.
Η πιο ενδεδειγμένη χρήση των βλαστοκυττάρων είναι ίσως η αποθήκευση τους σε τράπεζα δημόσιου χαρακτήρα. Αυτό που συμβαίνει με τις ιδιωτικές τράπεζες κρύβει δυο προβλήματα. Κατ’ αρχάς, αυτά τα κύτταρα είναι εξειδικευμένα για το αιμοποιητικό σύστημα. Επομένως, η μελλοντική τους χρήση θα είναι πολύ περιορισμένη εκτός αν εκτεθούν στο παγκόσμιο δίκτυο μοσχευμάτων. Με τη λογική αυτή, και το παιδί του οποίου έχουν φυλαχθεί <<βλαστοκύτταρα>> έχει πολλές πιθανότητες να βρει τα κατάλληλα αν τα χρειαστεί.
Από την άλλη, αν παρουσιαστεί πρόβλημα στον δοτή όταν είναι ανήλικος, τα αιμοποιητικά <<βλαστοκύτταρα>> που φυλάχθηκαν, θα είναι ακατάλληλα για θεραπεία, αφού οι περισσότερες ασθένειες του αιμοποιητικού μας συστήματος έχουν κατά βάση γενετική προδιάθεση, και κατά πάσα πιθανότητα οι όποιες γενετικές ανωμαλίες θα έχουν καταγραφεί και στα βλαστοκύτταρα που φυλάχθηκαν.
Το άλλο πρόβλημα που υπάρχει με αυτά τα κύτταρα είναι ότι δεν ξέρουμε αν μετά από συνθήκες μακράς φύλαξης 20 και 25 χρόνων θα έχουν διατηρήσει τη δυναμική τους κι αν τελικά θα μπορέσουμε να τα αξιοποιήσουμε. Επομένως, η δημόσια τράπεζα έχει τα πλεονεκτήματα ότι φυλάσσουμε κύτταρα με πολλούς διαφορετικούς τύπους ιστοσυμβατότητας, δηλαδή κύτταρα τα όποια γίνονται αποδεκτά από τον οργανισμό περισσότερων ανθρώπων. Τα αρχέγονα αιμοποιητικά κύτταρα τα οποία φυλάσσονται σε μια δημόσια τράπεζα, μπορούν να χρησιμοποιηθούν για αλλογενείς μεταμοσχεύσεις, δηλαδή ακόμη κι όταν ο δότης δεν έχει καμία συγγένεια με τον λήπτη. Σε αντίθεση με τον σχεδιασμό των ιδιωτικών τραπεζών, που φυλάσσουν, για 20 τουλάχιστον χρόνια, τα αρχέγονα αιμοποιητικά κύτταρα για αυτόλογη χρήση. Χρήση, δηλαδή, αυτών των κυττάρων είτε σε περίπτωση ανάγκης του ίδιου του δότη είτε κάποιου συγγενικού του προσώπου.
Στην Ελλάδα, η μόνη τράπεζα που στηρίζει την αλλογενή μεταμόσχευση (δημόσια τράπεζα μέλους του διεθνούς οργανισμού fact. Netcord) είναι η ελληνική τράπεζα ομφαλοπλακουντιακού αίματος, που έχει έδρα στο ίδρυμα ιατροβιολογικών ερευνών της ακαδημίας Αθηνών, και είναι η μόνη που συμμετέχει στις παγκόσμιες δεξαμενές από τις οποίες αντλούνται μοσχεύματα για όποιον τα έχει ανάγκη.

Τα μεσεγχυματικά βλαστικά κύτταρα, τα οποία βρίσκονται σε διάφορους ιστούς του ανθρώπινου σώματος, όπως ο ιστός του ομφάλιου λώρου, χρησιμοποιούνται θετικά αποτελέσματα στην αναγεννητική ιατρική και την ανάπλαση ιστών (π.χ. χόνδροι, τένοντες, οστά κ.α.). Πρόκειται για μια ομάδα μη αιμοποιητικών προγονικών κυττάρων και μπορούν να διαφοροποιηθούν σε άλλους τουλάχιστον επτά κυτταρικούς πληθυσμούς. Σήμερα στην κλινική πράξη μπορούν να χρησιμοποιηθούν: στη σκλήρυνση κατά πλάκας, στη νόσο του parkinson, σε έμφραγμα μυοκαρδίου, σε μεταμόσχευση μυελού των οστών για μείωση της απόρριψης. Τα μεσεγχυματικά κύτταρα απομονώνονται με μεγάλη επιτυχία κυρίως από τη << βαρτόνιο γέλη>> (wharton’ jelly) του ομφάλιου λώρου.

Μια άλλη κατηγορία βλαστοκυττάρων που μπορεί να χρησιμοποιηθούν για την θεραπεία ασθενειών είναι τα βλαστικά πολυδύναμα κύτταρα που συλλέγονται από εμβρυικούς ιστούς τις πρώτες ημέρες μετά τη γονιμοποίηση, γνωστά ως εμβρυονικά βλαστοκύτταρα. Για να εξηγήσουμε πιο απλά ποια είναι αυτά τα βλαστοκύτταρα, ας σκεφτούμε ότι το ανθρώπινο σώμα διαθέτει περισσότερους από 200 τύπους εξειδικευμένων κυττάρων. Έχουμε δηλαδή τα επιθηλιακά κύτταρα που σχηματίζουν το δέρμα, τα ερυθροκύτταρα, γνωστά σε όλους μας ως ερυθρά αιμοσφαίρια τα οποία μεταφέρουν οξυγόνο, τα μυϊκά κύτταρα, που είναι βάση όλων των μυών του ανθρώπινου σώματος κ.ο.κ. αυτοί είναι μερικοί μόνο τύποι κυττάρων από τους οποίους αποτελείται ο άνθρωπος. Πριν όμως καταλήξουν αυτά τα κύτταρα να επιλέξουν μια εξειδικευμένη λειτουργία, στην αρχή της ζωής τους, ας πούμε, ήταν ακόμη χωρίς εξειδίκευση. Ήταν κύτταρα τα οποία περίμεναν να αναλάβουν εντός ολίγου τον ρόλο που θα διαδραμάτιζαν μέσα στο σώμα. Σε αυτό το στάδιο λοιπόν, κατά την ανάπτυξη (των πρώτων ημερών) του εμβρύου, τα κύτταρα τα οποία δεν έχουν ακόμη προχωρήσει σε εξειδικευμένη λειτουργία, ονομάζονται εμβρυονικά βλαστοκύτταρα ή αλλιώς αδιαφοροποίητα κύτταρα του εμβρύου. Πρόκειται για κύτταρα με διευρυμένη λίστα δυνατοτήτων αφού μπορούν να αναλάβουν οποιαδήποτε λειτουργία μέσα στο σώμα, μπορούν να εξελιχτούν σε οποιονδήποτε από τους περίπου 200 διαφορετικούς τύπους κυττάρων που υπάρχουν στο ανθρώπινο σώμα, δηλαδή μπορούν να εξελιχτούν σε οποιονδήποτε ιστό και όργανο του σώματος μας.
Σε αντίθεση με τα εμβρυονικά, τα βλαστοκύτταρα των ενηλίκων ή αλλιώς τα ενήλικα βλαστοκύτταρα μπορούν να εξελιχτούν με την κατάλληλη εργαστηριακή καλλιέργεια μόνο στον ιστό ή το όργανο στο οποίο φιλοξενούνται. Μια άλλη βασική ιδιότητα των εμβρυονικών βλαστικών κυττάρων είναι η ικανότητα τους να αυτοπολλαπλασιάζονται αλλά και να αυτοανανεώνονται, με αποτέλεσμα να <<διορθώνουν>> όποια ζημιά προκαλείται σε ένα υγιές όργανο, σε ένα υγιές σώμα. Εκεί ακριβώς είναι που εστιάζονται οι περισσότεροι επιστήμονες. Αν προχωρήσει η έρευνα στο επίπεδο των εμβρυονικών βλαστοκυττάρων, ισχυρίζονται πως μετά είναι θέμα χρόνου ν’ αρχίσουμε να παράγουμε ανθρώπινους ιστούς και όργανα στο εργαστήριο. Ωστόσο, εξαιτίας των αντιδράσεων για ηθικούς λόγους στην έρευνα για τα εμβρυονικά βλαστοκύτταρα, κάποιοι άλλοι επιστήμονες κατάφεραν το μέχρι χθες αδιανόητο. Καλλιεργώντας ενήλικα κύτταρα από το δέρμα ασθενούς, πέτυχαν να τα μετατρέψουν σε εμβρυονικά κύτταρα που είχαν αρχικά <<προγραμματιστεί>> να εξελιχτούν σε δέρμα. Αν αυτή η κατεύθυνση της επιστημονικής έρευνας αναδείξει και άλλες ανάλογες επιτυχίες, τότε οι ερευνητές θα μιλούν ανοιχτά πλέον για την παραγωγή οργάνων προς μεταμόσχευση από ενήλικα κύτταρα του ίδιου του ασθενούς. Κάτι τέτοιο απαιτεί πολύ χρόνο και ακόμη περισσότερη επιστημονική έρευνα.

 

Εξατομικευμένη εφαρμογή  πρωτοποριακών  ιατρικών τεχνικών στην υπηρεσία της σύγχρονης γυναίκας.

Επιστημονικά Υπεύθυνος
Ιωάννης Κ. Δημητρακόπουλος
Μαιευτήρας – Χειρουργός – Γυναικολόγος

Μέλος της Εταιρίας Αισθητικής Ιατρικής και Αναίμακτης Χειρουργικής (SAMNAS)

 

Διεύθυνση: Γούναρη 196 Γλυφάδα

Τ.Κ. 166 74
Τηλ.: 210 6716126

Οι Υπηρεσίες μας αναλυτικά:

Γυναικολογία

 • Πλήρες Γυναικολογικό ChekUp.
 • Γυναικολογικό Υπερηχογράφημα: Έγχρωμο Doppler Διακολπικό Υπερηχογράφημα Μήτρας Παραμητρίων Ωοθηκών
 • Τεστ Παπ κλασικό και Υγρής Φάσης (Thin Prep)
 • HPV DNA Tests Τυποποίηση και Ταυτοποίηση του Ιού των Αθρώπινων Θυλωμάτων (HPV Typing)
 • Έλεγχος και θεραπεία Κονδυλωμάτων και λοιπών Σεξουαλικώς Μεταδιδόμενων Νοσημάτων
 • Κολποσκόπηση
 • Κολπικές Καλλιέργειες – Μοριακή Ανίχνευση Παθογόνων – Μέθοδος Αλυσιδωτής Αντίδρασης Πολυμεράσης (Polymerase Chain Reaction – PCR)
 • Διερεύνηση και Αντιμετώπιση Διαταραχών Περιόδου: Αμηνόρροιας, Αραιομηνόρροιας, Μηνομητρορραγιών
 • Διερεύνηση και Αντιμετώπιση Συνδρόμου Πολυκυστικών Ωοθηκών και Συνοδών Συνδρόμων Υπογονιμότητας, Λειτουργικού Υπερανδρογονισμού, Αντίστασης στην Ινσουλίνη, Υπερτρίχωσης, Ακμής, Ανδρικού τύπου Παχυσαρκίας
 • Διερεύνηση και αντιμετώπιση προβλημάτων που σχετίζονται με Προεμμηνόπαυση, Εμμηνόπαυση
 • Παθολογία Μαστού

Μαιευτική 

 • Παρακολούθηση Κύησης
 • Παρακολούθηση Κύησης Υψηλού Κινδύνου
 • Μαιευτικό Υπερηχογράφημα
 • Προγεννητικός Έλεγχος
 • Συμβουλευτική για την εγκυμοσύνη, τον τοκετό, τη λοχεία και το θηλασμό
 • Προετοιμασία για Φυσικό Τοκετό

 

Χειρουργική

 • Ενδοσκοπική Χειρουργική
 • Λαπαροσκόπηση
 • Υστεροσκόπηση
 • Θεραπεία Ενδομητρίωσης – Ινομυωμάτων
 • Κολπικά Χειρουργεία

 

Διερεύνηση και Αντιμετώπιση Υπογονιμότητας Ζεύγους

 • Μελέτη Μεταβολικού Προφίλ
 • Ορμονική και Υπερηχογραφική Παρακολούθηση Κύκλου Ωορρηξίας
 • Σπερμοδιάγραμμα
 • Δείκτης Κατακερματισμού του DNA σπερματοζωαρίων (DFI – DNA Fragmentation Index)
 • Υποβοηθουμένη Αναπαραγωγή – Εξωσωματική Γονιμοποίηση
 • Ενδοσκοπική Χειρουργική στη διάγνωση και αντιμετώπιση της υπογονιμότητας (Υστεροσκόπηση – Λαπαροσκόπηση)

Εξατομικευμένη Ιατρική

 • Μελέτη Μεταβολικού προφίλ: Εξατομικευμένη Διάγνωση και Θεραπεία στην Μαιετική – Γυναικολογία και Υπογονιμότητα
 • Επιγενετική
 • Εφαρμοσμένη Γυναικολογική Βιοχημεία – Ενδοκρινολογία
 • Μικροθρεπτική και Ιατρική Διατροφή στην Κύηση, την Υπογονιμότητα και την Γυναικολογία
 • Βελτίωση Υγείας/Διάθεσης Έλεγχος βάρους / Αδυνάτισμα

Σεξουαλική Υγεία – Αναίμακτη Αισθητική Γυναικολογία και Σεξουαλική Αισθητική

 • Ανανέωση των γυναικείων σεξουαλικών οργάνων άμεσα χωρίς χειρουργείο και χωρίς παρενέργειες, χρησιμοποιώντας πρωτοποριακές ιατρικές τεχνικές για την αποκατάσταση της λειτουργικότητας και της μορφής χωρίς χειρουργική επέμβαση.
 • Αύξηση σεξουαλικής απόλαυσης – Αντιμετώπιση σεξουαλικής δυσλειτουργίας, που μπορεί να οφείλεται σε
 • έλλειψη σεξουαλικής επιθυμίας,
 • έλλειψη σεξουαλικής διέγερσης,
 • αδυναμία να σεξουαλικής κορύφωσης οργασμού
 • πόνο κατά την επαφή.
 • Αντιμετώπιση κολπικής χαλάρωσης λόγω
 • τοκετών,
 • ορμονικών προβλημάτων ή
 • λόγω της φυσικής διαδικασίας γήρανσης,
 • Αντιμετώπιση ατροφίας του κόλπου, συνήθως λόγω
 • εμμηνόπαυσης ή
 • ορμονικών προβλημάτων,
 • Αντιμετώπιση απώλειας ούρων
 • Λεύκανση – αντιμετώπιση Δυσχρωμίας – Μελάχρωσης του δέρματος των έξω γεννητικών οργάνων.

Αντιγήρανση / Ομορφιά / Αισθητική Ιατρική

 • Αποκατάσταση της σφριγηλότητας του δέρματος .
 • Ανόρθωση (Lifting) δέρματος.
 • Αντιμετώπιση χαλάρωσης δέρματος.
 • Αντιμετώπιση της γήρανσης / φωτογήρανσης.
 • Αναζωογόνηση δέρματος.
 • Σύσφιξη του χαλαρωμένου δέρματος
 • Καταπολέμηση της κυτταρίτιδας και του τοπικού πάχους.
 • Θεραπεία ακμής, ουλών, ραγάδων
 • Αντιμετώπιση Αλωπεκίας
 • Αύξηση του όγκου του προσώπου.
 • Λείανση των ρυτίδων.
 • Βελτίωση του σχήματος και του περιγράμματος του προσώπου.
 • Σμίλεμα των χειλιών.

Παρέχουμε ένα ευρύ φάσμα εξειδικευμένων υπηρεσιών, που έχουν στόχο την ολοκληρωμένη φροντίδα της γυναίκας. Εφαρμόζουμε εξατομικευμένα πρωτοποριακές  ιατρικές τεχνικές σε συνδυασμό με προσωπική επαφή, για να νιώθετε ασφαλείς.

Οι υπηρεσίες μας αφορούν τους τομείς της Γυναικολογίας, της Μαιευτικής, της Χειρουργικής (Λαπαροσκόπηση,Υστεροσκόπηση, Κολπικά Χειρουργεία) και της Αντιμετώπισης Υπογονιμότητας με δυνατότητα Εξατομικευμένης Διερεύνησης, Διάγνωσης και Θεραπείας βάσει δεδομένων που προκύπτουν από τη μελέτη του μεταβολικού προφίλ του ασθενούς, σε συνεργασία και σύμφωνα με τα πρωτόκολλα των μεγαλύτερων Κλινικών Εφαρμοσμένης Μεταβολομικής Ιατρικής σε Ελλάδα και Ευρώπη (Μιλάνο, Ζυρίχη). Με την Μελέτη του Μεταβολικού προφίλ, με εφαρμογές επιγενετικής, γυναικολογικής Βιοχημείας,  ενδοκρινολογίας μικροθρεπτικής, ιατρικής διατροφής και αισθητικής ιατρικής επιτυγχάνουμε όχι απλά την καλλίτερη δυνατή διάγνωση, πρόγνωση και θεραπεία αλλά και πρόληψη υγείας  με χρονικό ορίζοντα 10ετίας σε πολλές περιπτώσεις και παρέχουμε δυνατότητες βελτίωσης της σωματικής, νοητικής και κοινωνικής ευεξίας που συμπεριλαμβάνουν την αντιγήρανση, την ομορφιά,  την Σεξουαλική Υγεία και Σεξουαλική Αισθητική

Ο όρος υγεία της γυναίκας στην ευρύτερη του έννοια δεν περιορίζεται  απλά στα  κλασσικά θέματα υγείας που αφορούν τη γυναίκα όπως ενδεικτικά την κύηση, την εμμηνόπαυση και τις παθήσεις γεννητικών οργάνων π.χ. της μήτρας, σαλπίγγων, ωοθηκών και του μαστού. Επιπλέον περιλαμβάνει και ιδιαιτερότητες στα θέματα υγείας που παρουσιάζουν και τα δυο φύλα, καθώς κάποια προβλήματα υγείας επηρεάζουν με διαφορετικό τρόπο γυναίκες και άντρες αλλά και κάθε γυναίκα ξεχωριστά ανάλογα με την γενετική της προδιάθεση και τον τρόπο ζωής της.

Για παράδειγμα οι γυναίκες είναι πολύ πιο ευαίσθητες σε σχέση με τους άντρες στα Σεξουαλικώς Μεταδιδόμενα Νοσήματα, στις νόσους του ουροποιητικού (ουρολοιμώξεις, νεφρολιθιάσεις) και γενικά στις φλεγμονές. Ακριβώς για τους παραπάνω λόγους χρήζουν ιδιαίτερης φροντίδας.

Η γονιμότητα αφορά το ζεύγος, συνεπώς η διερεύνηση και αντιμετώπιση της υπογονιμότητας θα πρέπει να συμπεριλαμβάνει και τον άντρα και τη γυναίκα, προκειμένου να ξεπεραστούν παράγοντες που εμποδίζουν τόσο τη σύλληψη, όσο και την ομαλή εξέλιξη της εγκυμοσύνης.

Από τη στιγμή της επίτευξης κύησης, στόχος είναι η ομαλή εξέλιξη της εγκυμοσύνης, ώστε να αποφευχθούν επιπλοκές που αφορούν τόσο τη μητέρα όσο και το έμβρυο.
Παράγοντες που επηρεάζουν δυσμενώς την ομαλή εξέλιξη της κύησης και το περιγεννητικό αποτέλεσμα μπορεί να είναι η αυξημένη ηλικία της μητέρας, θυρεοειδοπάθειες ή άλλα ενδροκρινολογικά προβλήματα, αυτοάνοσα νοσήματα, ο διαβήτης και προδιαβητικές καταστάσεις όπως το μεταβολικό σύνδρομο, καθώς και άλλα προβλήματα υγείας.

Όλα τα παραπάνω αποτελούν προδιαθετικούς παράγοντες για εμφάνιση μητρικών επιπλοκών, όπως υπέρταση, προεκλαμψία, εκλαμψία, διαβήτη κύησης, θρομβώσεις, αιμορραγία μετά τον τοκετό και αυξάνουν την πιθανότητα πρόωρου τοκετού αποβολών, καισαρικής τομής και γέννησης λιποβαρών ή πρόωρων νεογνών, τα οποία στατιστικά εμφανίζουν συχνότερα προβλήματα στην ανάπτυξη και ψυχοσωματική εξέλιξη, νευρολογικά προβλήματα, προβλήματα ακοής και όρασης, αλλά και χρόνιες παθήσεις όπως θυρεοειδοπάθειες, παχυσαρκία, διαβήτη και άλλα.

Σε αυτό το σημείο θα πρέπει να επισημάνουμε πως σύμφωνα με τα κρατούντα δεδομένα οι συνθήκες κατά την ενδομήτριο ζωή, φαίνεται να επηρεάζουν την εξέλιξη του νεογνού στην ενήλικο ζωή και την εμφάνιση παθήσεων, όπως παχυσαρκία ή αυξημένο σωματικό βάρος, αλλεργίες, διαβήτη ή προδιαβητικές καταστάσεις (μεταβολικό σύνδρομο, αντίσταση στην ινσουλίνη), θυρεοειδοπάθειες και υπέρταση.

Συμπερασματικά, επιδιώκουμε την γέννηση υγιών παιδιών, που θα έχουν τις καλύτερες δυνατότητες ψυχοσωματικής εξέλιξης.

Η πρόληψη, διάγνωση, πρόγνωση και θεραπεία θα πρέπει, σύμφωνα με τα σύγχρονα ιατρικά δεδομένα, να βασίζονται στον εντοπισμό και την αντιμετώπιση  της αιτίας σε κάθε πρόβλημα υγείας  ή της δυσλειτουργίας  που προκαλεί ένα πρόβλημα υγείας και όχι  απλά στην διαχείριση κάποιου συμπτώματος.  Οφείλουμε να εντοπίζουμε την  βασική ανισορροπία του οργανισμού σε χημικό και βιοχημικό επίπεδο, έτσι ώστε να αξιολογήσουμε την κατάσταση υγείας κάποιου προληπτικά, να διαχειριστούμε ένα χρόνιο νόσημα και μπορούμε να επιλέξουμε την θεραπευτική προσέγγιση που ταιριάζει καλλίτερα στον κάθε συγκεκριμένο οργανισμό. Με αυτόν τον τρόπο μπορούμε να διαμορφώσουμε μια θεραπεία που θα έχει τις λιγότερες παρενέργειες και την μεγαλύτερη αποτελεσματικότητα για τον συγκεκριμένο οργανισμό,  να καλύψουμε ελλείψεις σε μικροθρεπτικά συστατικά όπως π.χ. βιταμίνες, αμινοξέα, ιχνοστοιχεία αλλά και να προτείνουμε την κατάλληλη διατροφή που χρειάζεται ο συγκεκριμένος οργανισμός για να λειτουργήσει καλλίτερα

Το σώμα μας είναι ένα περίπλοκο εργαστήριο στο οποίο πραγματοποιούνται εκατομμύρια χημικές αντιδράσεις. Χιλιάδες ουσίες αντιδρούν μεταξύ τους και ενώνονται για να σχηματίσουν νέες ουσίες ή διασπώνται στα συστατικά που τις αποτελούν.

Ο συνδυασμός αυτών των χημικών αντιδράσεων ονομάζεται μεταβολισμός. Συνήθως όταν ένα άτομο ακούει τη λέξη «μεταβολισμός» σκέφτεται τη λειτουργία του εντέρου ή την καύση θερμίδων και την απώλεια βάρους.

Σκοπός του μεταβολισμού είναι η μετατροπή των διάφορων ουσιών έτσι ώστε να μπορούν να χρησιμοποιηθούν σε δύο βασικές κατευθύνσεις. Η πρώτη είναι η δομή και η αναγέννηση οργάνων και ιστών , ενώ η δεύτερη είναι η παραγωγή ενέργειας. Αυτοί οι δύο μηχανισμοί, ο δομικός και ο ενεργειακός, αποτελούν  τη βάση για τη διατήρηση της ζωής στους βιολογικούς οργανισμούς.

Ο μεταβολισμός στην ουσία είναι το σύνολο των διαδικασιών που μας επιτρέπουν να ζούμε. Φανταστείτε έναν οργανισμό που μπορεί να χτίσει και να αναγεννήσει τα κύτταρά του, τους ιστούς και τα όργανά του χωρίς δυσκολία, ενώ έχει στη διάθεσή του άφθονη ενέργεια. Αυτή είναι η περιγραφή ενός υγιούς οργανισμού.

Οποιοδήποτε μπλοκάρισμα ή μη ιδανική απόδοση των διαδικασιών αυτών θα απομακρύνει τον οργανισμό από την υγιή κατάσταση και θα τον φέρει πλησιέστερα στην εμφάνιση νόσου.

Αν κοιτάξουμε την ετυμολογία της λέξης «αρρώστια» προέρχεται από το στερητικό «α» και το «ρώννυμαι» που σημαίνει υγιαίνω, κάποιος που δεν μπορεί να είναι υγιής. Για να διορθώσουμε την αρρώστια δεν αρκεί να καταστείλουμε τα συμπτώματα της νόσου, πρέπει να βοηθήσουμε το σώμα να επαναφέρει την υγεία. Φαίνεται προφανές αλλά τις περισσότερες φορές, αντί να ασχοληθούμε με την ενίσχυση της υγείας, ασχολούμαστε με την καταστολή της νόσου, πράγμα που δεν έχει αποτέλεσμα, ιδιαίτερα σε χρόνιες καταστάσεις.

Το ανθρώπινο σώμα, όπως είδαμε και προηγουμένως, είναι στην πραγματικότητα μια μηχανή εσωτερικής καύσης που καίει άνθρακα (τροφή) με την παρουσία οξυγόνου. Για να συμβεί αυτό στη μέγιστη δυνατή απόδοση θα πρέπει να υπάρχουν όλες οι απαραίτητες ουσίες για τη διεξαγωγή αυτής της διαδικασίας.

Ένα αυτοκίνητο, χρησιμοποιεί επίσης έναν κινητήρα εσωτερικής καύσης, χρειάζεται καύσιμα, φίλτρα, λάδια, νερό, βαλβίδες, καταλύτες, αέρα, μπουζί κ.λ.π. Ομοίως αλλά σε πού πιο σύνθετο επίπεδο, οι ζωντανοί οργανισμοί, με τη χημική μετατροπή των ουσιών που εισάγονται μέσα από τις τροφές και την εισπνοή αέρα, λειτουργούν ομαλά ή όχι σε σχέση με τη διαθεσιμότητα των συστατικών που προβλέπονται από τον «κατασκευαστή».

Αν πάρουμε μια Ferrari, για παράδειγμα, και αντί να χρησιμοποιήσουμε σωστή βενζίνη υψηλής καθαρότητας και να την οδηγήσουμε στον αυτοκινητόδρομο, τη γεμίσουμε με πετρέλαιο και την οδηγήσουμε σε χωματόδρομους, θα παρουσιάσει σίγουρα δυσλειτουργίες.

Υπάρχει βέβαια και η πιθανότητα να αγοράσουμε ένα καινούργιο αυτοκίνητο που παρουσιάζει λειτουργικά προβλήματα εξαρχής. Κάτι δεν πήγε όπως αναμενόταν κατά τη διάρκεια των διάφορων σταδίων της παραγωγής του και προκλήθηκε μια δυσλειτουργία που οφείλεται σε κατασκευαστικό πρόβλημα.

Ακόμα και στους ζωντανούς οργανισμούς είναι δυνατό να εμφανίζονται δυσλειτουργίες (ασθένειες) που οφείλονται σε λανθασμένη χρήση ή που υπάρχουν από την γέννησή τους. Μιλάμε λοιπόν για επίκτητες (που εμφανίστηκαν κατά τη διάρκεια της ζωής) ή για συγγενείς (από τη γέννηση) ασθένειες.

Από τη δεκαετία του 1940 οι ερευνητές ξεκίνησαν να μελετούν τις μεταβολικές οδούς για να βρουν την αιτία των ασθενειών. Αρχίσαμε λοιπόν να μετράμε και να μελετάμε το αποτέλεσμα των μεταβολικών αντιδράσεων, τους μεταβολίτες.

Ο κλάδος που ασχολείται με την μέτρηση και τη μελέτη των μεταβολιτών, ονομάστηκε Μεταβολομική.

Η Μεταβολομική λαμβάνει το όνομά της όπως και άλλες βιολογικές επιστήμες, με την προσθήκη της κατάληξης –omics, που σημαίνει τη μελέτη μιας ομάδας μορίων με παρόμοια χαρακτηριστικά:

 • Gen –omics: Μελέτη των γονιδίων.
 • Prote-omics: Μελέτη των πρωτεϊνών
 • Metabol-omics: Μελέτη των μεταβολιτών.

Το ανθρώπινο σώμα περιέχει περίπου 5.000 διαφορετικούς μεταβολίτες. Από την δεκαετία του 1940 μέχρι σήμερα, οι τεχνολογικές εξελίξεις  μας επέτρεψαν να μετρήσουμε και να ταυτοποιήσουμε καθέναν από τους μεταβολίτες του ανθρώπινου σώματος. Η μέτρηση των διαφόρων μεταβολιτών μας δίνει την ευκαιρία να γνωρίζουμε τα ακριβή σημεία όπου παρουσιάζονται βιοχημικές βλάβες και συνεπώς την προέλευση μιας μεταβολικής δυσλειτουργίας.

Η Μεταβολομική βρίσκει διαγνωστικές και θεραπευτικές  εφαρμογές σε πολλαπλά πεδία , όπως:

 • Αυτοάνοσα νοσήματα
 • Παθήσεις του πεπτικού συστήματος
 • Ογκολογία
 • Διαβήτης
 • Αυτισμός
 • Νευρολογικά νοσήματα
 • Παχυσαρκία
 • Καρδιολογία

Η εύρεση της πραγματικής αιτίας όλων των  χρόνιων ασθενειών ανοίγει επίσης το δρόμο στην αιτιολογική θεραπευτική παρέμβαση.

Στις αρχές του περασμένου αιώνα, ο Thomas Edison έκανε την ακόλουθη προφητεία: «Ο ιατρός του μέλλοντος δεν θα συνταγογραφεί φάρμακα στον ασθενή, αλλά θα τον καθοδηγεί να ενδιαφέρεται περισσότερο για τον οργανισμό του, τη διατροφή του, τα αίτια και την πρόληψη των ασθενειών». Χάρη στις ραγδαίες εξελίξεις της τεχνολογίας κατά τη διάρκεια των τελευταίων είκοσι ετών, η προφητεία του Edison μπορεί πλέον να θεωρείται εκπληρωμένη. Η πραγματική αιτία μιας νόσου δεν είναι η έλλειψη ενός φαρμάκου. Δεν αρρωσταίνουμε επειδή έχουμε χαμηλά επίπεδα ασπιρίνης στο σώμα μας!

Δεδομένου ότι γεννιόμαστε με την προδιάθεση να είμαστε υγιείς, αρρωσταίνουμε επειδή κάποια μεταβολική οδός είναι δυσλειτουργική λόγω ανεπαρκών θρεπτικών συστατικών ή επειδή κάποιο τοξικό στοιχείο, ξένο προς τον ανθρώπινο μεταβολισμό, εμποδίζει τη φυσιολογική ανάπτυξη των ζωτικών χημικών αντιδράσεων.

Είναι τόσο απλό και προφανές, που καταφέρνει να διαφεύγει της προσοχής της ευρέως εφαρμοσμένης ιατρικής. Η επιστήμη είναι από τη φύση της προδιατεθειμένη στην ανακάλυψη και τη συγκέντρωση περισσότερων στοιχείων  σχετικά με θέματα που ήδη γνωρίζουμε.

Όταν φτάνει κανείς στην ανακάλυψη ενός πραγματικού δεδομένου που εξηγεί και ευθυγραμμίζει ασύνδετα μεταξύ τους δεδομένα, τα πράγματα που μέχρι πρότινος φάνταζαν πολύπλοκα φαίνονται πια τόσο απλά, που προκύπτει μια αυτόματη αντίδραση του τύπου «υπερβολικά απλό για να είναι αληθινό». Η ανθρωπότητα χρειάζεται χρόνο για να κατανοήσει σε ευρεία κλίμακα και να αποδεχτεί μια νέα άποψη.

Εμείς οι γιατροί, ιδίως, είμαστε εκπαιδευμένοι να διαχειριζόμαστε την ασθένεια και να ελέγχουμε ή να καταστέλλουμε τα συμπτώματα. Σίγουρα αυτό είναι κάτι επιθυμητό και πρέπει να γίνεται όπου είναι αναγκαίο. Προσφέρει μάλιστα άριστα αποτελέσματα στις οξείες ασθένειες.

Για να επαναφέρουμε όμως μια υγιή κατάσταση, πρέπει να ενεργήσουμε προς την κατεύθυνση της υγείας. Κατά τη διάρκεια του 20ου αιώνα, η ιατρική κατέκτησε τις οξείες ασθένειες. Με τις  εξελίξεις της Μεταβολομικής, η ιατρική διευρύνει το πεδίο εφαρμογής της, κατακτώντας την ίδια την υγεία και κατά συνέπεια τα χρόνια νοσήματα.

Το ανθρώπινο σώμα έχει την προδιάθεση να είναι υγιές. Αρκεί απλώς να ενεργούμε κατά τρόπο που το βοηθά και χωρίς να του προκαλούμε βλάβες για να διατηρούμε ή να επαναφέρουμε την κατάσταση της καλής μας υγείας.

Σίγουρα κάτι τέτοιο δεν συμβαίνει ως δια μαγείας: πρέπει να δράσουμε σε πολλαπλές κατευθύνσεις, να αλλάξουμε τον τρόπο ζωής και διατροφής μας και να αφιερώσουμε λίγο χρόνο στην υγεία μας. Όσοι όμως θέλουν να είναι υγιείς, σήμερα έχουν τα εργαλεία για να το πετύχουν.

Μπορεί κανείς να θεωρήσει ότι πρόκειται για κάτι αρκετά δύσκολο να αλλάξουμε συνήθειες, να προσέχουμε τι τρώμε, να παίρνουμε βιταμίνες και να κάνουμε λίγη άσκηση. Στην πραγματικότητα όμως δεν είναι.

Οι ασθενείς συχνά εκπλήσσονται από το πόσο εύκολο είναι εξασφαλιστεί ένα καλύτερο επίπεδο υγείας με τη χρήση των απαραίτητων συμπληρωμάτων και τη τήρηση μιας διατροφής που ταιριάζει στο δικό τους μεταβολικό προφίλ.

Το να ενεργούμε σύμφωνα με τη φυσιολογία μας είναι εύκολο, ευχάριστο και αποδίδει καρπούς!

Ανανέωση των γυναικείων σεξουαλικών οργάνων άμεσα, χωρίς χειρουργείο και χωρίς παρενέργειες, χρησιμοποιώντας πρωτοποριακές ιατρικές τεχνικές για την αποκατάσταση της λειτουργικότητας και της μορφής χωρίς χειρουργική επέμβαση.

Ήδη από το 2010 στις ΗΠΑ άρχισε να αναπτύσσεται η ειδικότητα της αισθητικής γυναικολογίας που αποσκοπούσε στην αποκατάσταση τόσο της μορφής όσο και της λειτουργικότητας των γεννητικών οργάνων.

Λόγω εμμηνόπαυσης, τοκετού, ή ακόμα λόγω της φυσιολογικής διαδικασίας γήρανσης πολλές γυναίκες υποφέρουν από μείωση της αισθητικότητας, ελάττωση της σεξουαλικής απόλαυσης, ή δυσλειτουργίες που αφορούν τα γεννητικά τους όργανα. Δυστυχώς το μεγαλύτερο ποσοστό των παραπάνω γυναικών με αντίστοιχα προβλήματα υποφέρουν σιωπηρά μιας και είναι δύσκολο να μιλήσουν για τέτοιου είδους προβλήματα.

Σήμερα οι εξειδικευμένοι ιατροί έχουμε την δυνατότατα να ανανεώσουμε τα γεννητικά όργανα της γυναίκας και να αυξήσουμε την σεξουαλική απόλαυση, να βελτιώσουμε τη λειτουργία και την εμφάνιση των γεννητικών οργάνων της γυναίκας και να θεραπεύσουμε προβλήματα όπως είναι η απώλεια ούρων, εφαρμόζοντας καινοτόμες μή χειρουργικές ιατρικές τεχνικές. Αντίστοιχες τεχνικές εφαρμόζονται και σε άντρες.

Δυστυχώς πολλές γυναίκες λόγω τοκετού, τραυματισμού, προβλημάτων υγείας ή απλά λόγω της φυσικής διαδικασίας γήρανσης έχουν πολύ μειωμένη αίσθηση στα γεννητικά τους όργανα και αδυναμία σεξουαλικής απόλαυσης. Οι μή χειρουργικές τεχνικές της αισθητικής γυναικολογίας που εφαρμόζουμε αποτελούν ουσιαστικά την μόνη αποτελεσματική θεραπεία που διαθέτουμε αυτή τη στιγμή για πολλές από τις παραπάνω περιπτώσεις.

Πιο συγκεκριμένα σύμφωνα με μελέτες που έγιναν στις ΗΠΑ περίπου το 50% των γυναικών πάσχουν από κάποιο είδος σεξουαλικής δυσλειτουργίας. Αντίστοιχα είναι τα ποσοστά και στην Ελλάδα. Παραπάνω περιπτώσεις συμπεριλαμβάνουν την έλλειψη σεξουαλικής επιθυμίας, έλλειψη σεξουαλικής διέγερσης,  αδυναμία να φτάσουν σε οργασμό και πόνο κατά την επαφή. Τα προβλήματα αυτά συνήθως οφείλονται ή συνυπάρχουν με άλλα προβλήματα των γυναικείων γεννητικών οργάνων όπως  κολπική χαλάρωση λόγω τοκετών, ορμονικών προβλημάτων ή λόγω της φυσικής διαδικασίας γήρανσης, ατροφία του  κόλπου, συνήθως λόγω εμμηνόπαυσης ή ορμονικών προβλημάτων, απώλεια ούρων και μελάχρωση του δέρματος στα έξω γεννητικά όργανα.

Όλα τα παραπάνω προβλήματα αντιμετωπίζονται στο ιατρείο  σε 20-40 λεπτά χρησιμοποιώντας ειδικές τεχνικές και εξειδικευμένα μηχανήματα χωρίς να καταφεύγουμε σε χειρουργείο.

Τα παραπάνω προβλήματα απασχολούν μεγάλο ποσοστό των γυναικών ενδεικτικά αναφέρουμε ότι 40% των γυναικών υποφέρουν από σεξουαλικές δυσλειτουργίες σε βαθμό που τους προκαλεί ψυχολογικά προβλήματα. Επίσης 20% των γυναικών δεν έχουν νιώσει ποτέ οργασμό. 5% των εικοσάχρονων γυναικών πάσχουν από απώλεια ούρων η οποία τους προκαλεί προβλήματα υγιεινής και το ποσοστό αυτό αυξάνεται στο 50% των 60χρονων γυναικών. Η απώλεια ούρων αποτελεί τον κύριο λόγο εξαιτίας του οποίου ηλικιωμένες γυναίκες καταφεύγουν σε οίκους ευγηρίας.

Τα παραπάνω προβλήματα συχνά προκαλούν μεγάλες δυσκολίες στις διαπροσωπικές σχέσεις με αποτέλεσμα να μειώνεται η αυτοπεποίθηση της γυναίκας και γενικά δυσχεραίνουν και την κοινωνική της ζωή διότι δυστυχώς εξακολουθούν να αποτελούν ταμπού ή στίγμα ακόμη και για τις σύγχρονες εξελιγμένες κοινωνίες. Θα έπρεπε όμως οι σεξουαλικές δυσλειτουργίες να αντιμετωπίζονται όπως και τα υπόλοιπα προβλήματα υγείας. Όπως ακριβώς ελαττώνεται η ακοή ή η όρασή μας όσο αυξάνεται η ηλικία μας, το ίδιο ακριβώς συμβαίνει και με τις σεξουαλικές μας λειτουργίες που υπόκεινται αντίστοιχες αλλαγές κάτι το οποίο δεν θα έπρεπε να αποτελεί στίγμα ούτε λόγο να ντρεπόμαστε.

Στη σύγχρονη εποχή, η ομορφιά έχει αναχθεί σε υπέρτατη αξία. Όλοι την αναζητούν και όλοι θέλουν να την διατηρήσουν για πάντα. «Ο άνθρωπος είναι υγιής όταν είναι σε αρμονία με τις διάφορες φάσεις της ζωής, από σωματικής και νοητικής άποψης».

Έχοντας αυτό ως βάση το 1973 στη Γαλλία αναδείχθηκε από τον Dr J. J. Legrand ένας νέος κλάδος της ιατρικής πρακτικής, που ονομάστηκε Αισθητική Ιατρική. Αυτή αφορά την εξυγίανση της ψυχοσωματικής ισορροπίας, αλλά και την βελτιστοποίηση της γενικής εμφάνισης ενός ατόμου με τη χρήση επεμβατικών και μη εφαρμογών.

Ο όρος αισθητική ιατρική ακούγεται ολοένα και πιο συχνά στις μέρες μας. Συζητιέται τόσο σε ιατρικούς κύκλους αλλά κυρίως έχει γίνει γνωστός ο όρος στον απλό κόσμο. Για αυτό το λόγο και η ζήτηση των εφαρμογών της αισθητικής ιατρικής μέρα με την ημέρα αυξάνεται τόσο σε πανελλαδικό όσο και σε παγκόσμιο επίπεδο. Βασικός πυλώνας της αισθητικής ιατρικής είναι πως είναι μια εξειδίκευση που προσφέρει θεραπεία όχι μόνο σε παθολογικά θέματα αλλά και σε ψυχικά.

Αυτό που ορίζεται ως αισθητική ιατρική είναι η  βελτιστοποίηση της ψυχοσωματικής ευεξίας του ανθρώπου.  Μπορεί να εφαρμοστεί από όλους τους γιατρούς ,όλων των ειδικοτήτων αφού έχουν καταρτιστεί ακαδημαϊκά με τις απαραίτητες γνώσεις.  Από τις αρχές της δεκαετίας, οι αισθητικές ιατρικές παρεμβάσεις έχουν αυξηθεί. Σήμερα, τρεις δεκαετίες μετα, ο κλάδος αυτός έχει αναγνωρισθεί παγκοσμίως, με την ίδρυση εξειδικευμένων μεταπτυχιακων προγραμμάτων για ιατρούς διαφόρων ειδικοτήτων.

Μπορεί κάποιοι να θεωρούν , πως η ανάγκη να βελτιώσει κάποιος την εξωτερική του εικόνα , είναι ματαιοδοξία , η φιλοσοφία της αισθητικής ιατρικής έρχεται να αποδείξει πως είναι ακριβώς το αντίθετο. Η αισθητική ιατρική είναι πρόληψη νόσων,  γι’αυτό και  δρα σε 3 συστήματα (νευροψυχιατρικό, ενδοκρινολογικό , ανοσοποιητικό ) τα οποία πρέπει πάντα να βρίσκονται σε πλήρη ισορροπία.

Εάν το σκεφτούμε όσο πιο απλά γίνεται , όταν κάποιος ξυπνάει το πρωί και η εικόνα του τον ικανοποιεί και τον γεμίζει χαρά , αυτό αυτομάτως δρα στο νευροψυχιατρικό του σύστημα προκαλώντας συναισθήματα χαράς και ευεξίας . Τα συναισθήματα αυτά αποδεδειγμένα επηρεάζουν  τη παραγωγή – έκκριση ορμονών και έτσι φτάνουμε στη θετική επιρροή για το ενδοκρινολογικό σύστημα. Η σωστή λειτουργία των προαναφερθέντων συστημάτων , καταλήγει φυσικά στην σωστή λειτουργία και βελτίωση του ανοσοποιητικού.  Όλα είναι αλυσίδα .

Οι σύγχρονες εξελίξεις στον τομέα της Αισθητικής Ιατρικής μας δίνουν τη δυνατότητα να αποφύγουμε το χειρουργείο και να πραγματοποιήσουμε την επιθυμητή επιλογή, όχι μόνο από επιλογή, αλλά και διαλογή. Με την σωστή καθοδήγηση και συμβουλευτική του ιατρού, είμαστε σε θέση να διαλέξουμε μια από τις πολλαπλές μη παρεμβατικές αισθητικές εφαρμογές. (botox, fillers, PRP, μεσοθεραπείες, ενέσιμα νήματα, peelings, RF, Laser κλπ.)

 

Για περισσότερες πληροφορίες

επικοινωνήστε μαζί μας στο

τηλ. 210 6716126

Ιωάννης Κ. Δημητρακόπουλος

Μαιευτήρας - Χειρουργός - Γυναικολόγος

Μάστερ Αισθητικής Ιατρικής - Αναίμακτης Αισθητικής Γυναικολογίας - Αναγεννητικής Ιατρικής και Αναίμακτης Χειρουργικής

Τηλ.: 210 6716126 Κιν.: 6985 64 64 10 e-mail ikdmd@hotmail.com

Ιατρείο: Λεωφ. Δημητρίου Γούναρη 196 Γλυφάδα Τ.Κ. 166 74

Εξατομικευμένη εφαρμογή πρωτοποριακών ιατρικών τεχνικών στην υπηρεσία της σύγχρονης γυναίκας.

Γυναικολογία - Μαιευτική - Εξατομικευμένη Διερεύνηση και Αντιμετώπιση Ανδρικής και Γυναικείας Υπογονιμότητας - Υποβοηθούμενη Αναπαραγωγή -Επιγενετική - Εφαρμοσμένη Γυναικολογική Βιοχημεία – Ενδοκρινολογία - Μικροθρεπτική και Ιατρική Διατροφή στην Κύηση, την Υπογονιμότητα και τη Γυναικολογία - Συνεργάτης Μαιευτηρίων "Μητέρα" και "Λητώ" - Μέλος της Εταιρίας Αισθητικής Ιατρικής και Αναίμακτης Χειρουργικής (SAMNAS)

ΚΟΙΝΟΠΟΙΗΣΗ