Φλεγμονές Κόλπου και Τραχήλου

673
Dr Dimitrakopoulos Γούναρη 196 Γλυφάδα τηλ. 210 6716126

 

Χλωρίδα κόλπου και τραχήλου της μήτρας – Φλεγμονές.

Ο κόλπος και ο τράχηλος της μήτρας δεν είναι στείροι μικροβίων. Για τον διαχωρισμό της φυσιολογικής από την παθολογική χλωρίδα έχουν προταθεί διάφοροι βαθμοί καθαρότητας. Ο διαχωρισμός όμως αυτός στην πραγματικότητα δεν είναι δυνατός γιατί βακτήρια που αποτελούν την φυσιολογική χλωρίδα, εάν αυξηθούν σε αριθμό ή εάν συνδυαστούν με άλλους μικροοργανισμούς, γίνονται ευκαιριακά παθογόνα. Ως εκ τούτου ένα είδος βακτηρίων, άλλοτε αποτελεί την φυσιολογική χλωρίδα του κόλπου, και άλλοτε το ίδιο είδος συμμετέχει σε πολυβακτηριακή φλεγμονή.

Για να προκληθεί φλεγμονή θα πρέπει:

 • οι μικροοργανισμοί να είναι λοιμογόνοι και να υπάρχουν σε μεγάλο αριθμό,
 • το αμυντικό σύστημα του ξενιστή να πάσχει.

Εκτός από τους γαλακτοβάκιλλους (τα γνωστά κολποβακτηρίδια), υπάρχουν και άλλα βακτήρια τα οποία αποτελούν την φυσιολογική χλωρίδα του κατώτερου γενετικού συστήματος, όπως είναι

  • Σταφυλόκοκκοι

 

  • Στρεπτόκοκκοι

 

  • Σπορογόνοι Βάκιλλοι

 

  • Κορυνοβακτηρίδια  κ.λ.π.

 

Αντίθετα η παρουσία:

  • Γονόκοκκου

 

  • Συφιλιδικής Σπειροχαίτης

 

 • Τριχομονάδων
 • Μυκήτων

Θεωρείται πάντα σαν παθολογική χλωρίδα.

Οι κυριότεροι παράγοντες, από τους οποίους εξαρτάται ο αποικισμός και ο πολλαπλασιασμός των μικροβίων, είναι οι ακόλουθοι.
I.     Βαθμός ανάπτυξης του επιθηλίου.

Ένα ώριμο επιθήλιο προστατεύει από όλους γενικά τους βλαπτικούς παράγοντες, ενώ ένα άωρο επιθήλιο επιτρέπει κάποιου βαθμού φλεγμονή, και γενικά συνυπάρχει με κάποιου βαθμού φλεγμονή.
II.   Γενετήσιες σχέσεις

 III. Λήψη αντιβιοτικών, η οποία προδιαθέτει σε μυκητίαση.

IV. Ατομική υγιεινή και συνθήκες διαβίωσης


V.  Διάφοροι παράγοντες όπως

 • Φυσικοί παράγοντες (καυτηρίαση, ακτινοβολία)
 • Μηχανικοί (λύση της συνέχειας του επιθηλίου) και
 • Χημικοί (επίδραση χημειοθεραπείας)

Η χλωρίδα του κόλπου και του τραχήλου ταξινομείται σε
τέσσερις ομάδες:

1) Βακτήρια
Η ομάδα αυτή περιλαμβάνει:

    • Γαλακτοβάκυλλους (Κολποβακτηρίδια).
    • Σταφυλόκοκκους
    • Στρεπτόκοκκους
    • Μυκοπλάσματα
    • Κορυνοβακτηρίδια
    • Βακτηριοειδή
    • Mobiluncus
    • Ευβακτηριακά  είδη
    • Εσερίχειες
    • Κλωστήδρια
    • Προτείς
    • Χλαμύδια
    • Ακτινομύκητες
    • Λεπτότριχες  κ.λ.π.

 

2) Πρωτόζωα:

  • Τριχομονάδες
  • Αμοιβάδες
  • Σχιστόσωμα
  • Φιλάρια κ.λ.π.

3 )Μύκητες

 

4) Ιοί

Περιλαμβάνονται :

 •  Οι ιοί των ανθρώπινων Θηλωμάτων
 •  Οι ερπητοιοί
  και
 •  Ο Κυτταρομεγαλοιός

Η αναγνώριση, η απομόνωση και η τυποποίηση των μικροοργανισμών γίνεται μόνο με μικροβιολογικό έλεγχο.

Η κυτταρολογική εξέταση δεν γίνεται για την αναγνώριση της χλωρίδας του κόλπου.

Εν τούτοις, είναι δυνατόν ορισμένα είδη μικροοργανισμών είτε να παρατηρηθούν σε επιχρίσματα Παππανικολάου, είτε να αναγνωριστούν από τις αλλοιώσεις που προκαλούν στα επιθηλιακά κύτταρα. Αυτό ισχύει για όλους τους μικροοργανισμούς  που αναφέρονται παραπάνω και αποτελούν την χλωρίδα του κόλπου και του τραχήλου, και φυσικά και για τα χλαμύδια.

Ιωάννης Κ. Δημητρακόπουλος

Μαιευτήρας - Χειρουργός - Γυναικολόγος

Τηλ.: 210 6716126 Κιν.: 6985 64 64 10

Ιατρείο: Λεωφ. Δημητρίου Γούναρη 196 Γλυφάδα Τ.Κ. 166 74

Εξατομικευμένη εφαρμογή πρωτοποριακών ιατρικών τεχνικών στην υπηρεσία της σύγχρονης γυναίκας.

Γυναικολογία - Μαιευτική - Εξατομικευμένη Διερεύνηση και Αντιμετώπιση Ανδρικής και Γυναικείας Υπογονιμότητας - Υποβοηθούμενη Αναπαραγωγή -Επιγενετική - Εφαρμοσμένη Γυναικολογική Βιοχημεία – Ενδοκρινολογία - Μικροθρεπτική και Ιατρική Διατροφή στην Κύηση, την Υπογονιμότητα και τη Γυναικολογία - Συνεργάτης Μαιευτηρίων "Μητέρα" και "Λητώ" - Μέλος της Εταιρίας Αισθητικής Ιατρικής και Αναίμακτης Χειρουρικής (SAMNAS)

ΚΟΙΝΟΠΟΙΗΣΗ