Λαπαροσκόπηση

424
Dr Dimitrakopoulos Γούναρη 196 Γλυφάδα τηλ. 210 6716126

O ΠΟΛΥΤΙΜΟΣ ΡΟΛΟΣ ΤΗΣ ΛΑΠΑΡΟΣΚΟΠΙΚΗΣ ΧΕΙΡΟΥΡΓΙΚΗΣ ΣΤΗΝ ΓΥΝΑΙΚΟΛΟΓΙΑ

 

Την τελευταία 20ετια έχει αναπτυχτεί σε παγκόσμια κλίμακα η χειρουργική τεχνική της λαπαροσκόπησης. Η λαπαροσκόπηση σήμερα είναι μια συνηθισμένη και κοινά αποδεκτή χειρουργική μέθοδος, που χρησιμοποιείται για τη διάγνωση και θεραπεία πολλών παθήσεων γυναικολογικών και γενικά για χειρουργικές επεμβάσεις της κοιλίας. Η διαγνωστική και θεραπευτική αυτή δυνατότητα της λαπαροσκόπησης έρχεται να υποκαταστήσει σε υψηλό ποσοστό τη χειρουργική τεχνική της ανοικτής επέμβασης, που λέγεται λαπαροτομία (δηλαδή επέμβαση με μεγάλη τομή στο τοίχωμα της κοιλίας).

Η πρώτη προσπάθεια ενδοσκόπησης αναφέρεται από τη σχολή της Κω (Ιπποκράτης) και περιγράφεται μια ορθοσκόπηση με εργαλεία που δεν διαφέρουν στη σύλληψη από τα σημερινά. Στις αρχές του αιώνα έγιναν οι πρώτες προσπάθειες λαπαροσκόπησης (δουγλασιοσκόπησης), ενώ γύρω στο 1970 από τον Kelling και τον Jacabaeus περιγράφηκαν οι πρώτες λαπαροσκοπήσεις και στην ονοματολογία της διαδικασίας επικράτησε ο όρος λαπαροσκόπηση και λιγότερο κολποσκόπηση.

Τα επόμενα χρόνια η λαπαροσκόπηση έγινε αντικείμενο ευρύτερης μελέτης και χρησιμοποιήθηκε σε διάφορες περιπτώσεις. «Σταθμός» για τη μέθοδο θεωρείται το 1998, όταν ο Harry Reich πραγματοποίησε την πρώτη ολική υστερερεκτομία λαπαροσκοπικά. ‘Εκτοτε οι γυναικολόγοι αναλήφθηκαν ότι ήταν δυνατό να διενεργείται σχεδόν κάθε γυναικολογική επέμβαση λαπαροσκοπικά, εκτός ίσως από εκείνες του προχωρημένου καρκίνου.

Η λαπαροσκόπηση εκτελείται για να διερευνήσει ή να διαγνώσει μια γκάμα παθήσεων . Μπορεί να χρησιμοποιηθεί:

– για τη διερεύνηση οποιουδήποτε κοιλιακού πόνου

– για τη διερεύνηση αιτιών γυναικολογικού πόνου.

– για τη διερεύνηση αιτιών Υπογονιμότητα της γυναίκας

 

Επίσης μπορεί να χρησιμοποιηθεί για την εκτέλεση όλων των γυναικολογικών επεμβάσεων, όπως:

– διερεύνηση Υπογονιμότητα

-λύση συμφύσεων

– σαλπιγγοπλαστικές

– στειροποίηση (απολίνωση σαλπίγγων)

– εξωμήτριο κύηση

– θεραπεία ενδομητρίως

– αφαίρεση κύστεων ωοθήκης

– ινομυωματεκτομή

-υστερεκτομή

– ριζική ολική υστερεκτομή

-περίδεση τραχήλου

Και επιπλέον παίζει έναν ολοένα και πιο σημαντικό ρολό στη γυναικολογική ογκολογία.

Στην επέμβαση αυτή, χρησιμοποιείται ως κύριο εργαλείο το λαπαροσκόπιο. Το λαπαροσκόπιο είναι ένα λεπτό (πάχους 3-11 χιλιοστών) εργαλείο στο οποίο προσαρμόζεται μια πηγή φωτός, για να φωτίζει το εσωτερικό της κοιλιάς και της πυέλου. Με τη βοήθεια μιας ελαφριάς κάμερας προσαρμοσμένης στο ένα άκρο του λαπαροσκοπίου, μπορούμε να πάρουμε ευκρινή εικόνα των οργάνων της κοιλιάς, η οποία εικόνα μπορεί να μεταφερθεί σε ένα βίντεο-μόνιτορ. Έτσι ο χειρουργός και το υπόλοιπο προσωπικό μπορεί να έχει άμεση εικόνα των οργάνων της περιτοναϊκής κοιλότητας.

Κατά την λαπαροσκόπηση η κοιλιακή χωρά (κοιλιά) διογκώνεται με αέριο διοξειδίου του άνθρακα (CO2) και διαστέλλεται. Το λαπαροσκόπιο εισάγεται στη συνέχεια μέσω μιας μικροσκοπικής τομής κάτω ακριβώς από τον ομφαλό, μέσα στην κοιλιακή χωρά. Η κάμερα του λαπαροσκοπίου επιτρέπει στη χειρουργική ομάδα να παρακολουθεί στις οθόνες τηλεοράσεων τι υπάρχει στο εσωτερικό της κοιλιάς σε μεγέθυνση και με πολλές λεπτομέρειες. Το αέριο έχει ήδη προκαλέσει διόγκωση στο εσωτερικό και βοήθα να παραμείνουν χωριστά τα τοιχώματα της κοιλιακής χώρας και τα όργανα μεταξύ τους και έτσι επιτρέπει την άριστη έκθεσή τους. Πραγματοποιούνται πρόσθετες (1 έως 3) τομές των 5 – 10 χιλιοστών κοντά στο ηβικό οστό για να εισαχθούν μακριά, λεπτά εργαλεία. Τα εργαλεία αυτά αποτελούν ουσιαστικά προέκταση των χεριών του χειρουργού, επιτρέποντάς του να τα χρησιμοποιεί έξω από το σώμα και να πραγματοποιεί χειρουργικές επεμβάσεις στο εσωτερικό της κοιλιακής χώρας. Η όλη διαδικασία πραγματοποιείται έχοντας άριστη οπτική και άνετη στάση σώματος.

Το πιο σημαντικό είναι ότι ολόκληρη η αίθουσα του χειρουργείου συμπεριλαμβανόμενων των βοηθών χειρουργών, των νοσοκόμων και των γιατρών που παρακολουθούν, έχει τη δυνατότητα να συμμετέχει στη διαδικασία. Από τα τέλη της δεκαετίας του 1980, σχεδόν όλες οι ιδιωτικές ή πανεπιστημιακές γυναικολογικές υπηρεσίες και τα εκπαιδευτικά τους προγράμματα χρησιμοποιούν τη  λαπαροσκόπηση, η οποία πλέον θεωρείται ως βασικό στοιχείο φροντίδας για μια σειρά γυναικολογικών για μια σειρά γυναικολογικών επεμβάσεων. Χάρη στη λαπαροσκόπηση, αυτό που έμοιαζε να είναι η διαγνωστική κυρίως διαδικασία ενός μονό χειρουργού, είναι τώρα η συνδυασμένη προσπάθεια μιας χειρουργικής ομάδας με στόχο την πραγματοποίηση πολλαπλών και πολύπλοκων χειρουργικών επεμβάσεων.

 

Τα πολλά και σημαντικά πλεονεκτήματα της λαπαροσκοπικής χειρουργικής αναμένεται ότι θα αλλάξουν την προσέγγιση των γυναικολογικών παθήσεων που χρειάζονται επέμβαση.

Τα πλεονεκτήματα της λαπαροσκοπικής μεθόδου έναντι της ανοικτής, αναμφισβήτητα είναι αρκετά, όπως:

– βραχεία νοσηλεία (από λίγες ώρες έως ένα 24ωρο)

– μικρότερος χρόνος πλήρους ανάρρωσης (περίπου μια εβδομάδα)

-λιγότερες συμφύσεις

-μικρότερη νοσηρότητα

-μειωμένη χρήση φάρμακων

-μικρότερο χειρουργικό τραύμα

-μικρότερη απώλεια αίματος

– μικρότερος μετεγχειρητικός πόνος

– λιγότερες μετεγχειρητικές επιπλοκές

– μικρότερο κόστος της επέμβασης και απώλεια εργάσιμου χρόνου

– εξαιρετικό αισθητικό αποτέλεσμα λογω απουσίας μεγάλων τομών

 

Και όλα αυτά γιατί δεν διανοίγονται τα κοιλιακά τοιχώματα

Βεβαίως υπάρχουν και μειονεκτήματα, αλλά αυτά δεν αφορούν τον ασθενή .για την εκτέλεση της λαπαροσκόπησης απαιτείται ειδική και μακροχρόνια εκπαίδευση του γυναικολόγου και του προσωπικού. Επίσης υπάρχει η ανάγκη υψηλού τεχνολογικού εξοπλισμού, η προμήθεια του οποίου δεν είναι εύκολη για όλες τις κλινικές.

Η λαπαροσκοπική χειρουργική αποτελεί τη χειρουργική του μέλλοντος.

Υπολογίζεται ότι με αυτήν τη μεθοδολογία θα εκτελείται το 85-90% των γυναικολογικών επεμβάσεων, προς όφελος βεβαία της πάσχουσας γυναίκας, που είναι ο τελικός αποδέκτης των πλεονεκτημάτων της μεθόδου.

Η σημασία της διαγνωστικής λαπαροσκόπησης στην γυναικολογία είναι αδιαμφισβήτητη. Η επεμβατική λαπαροσκόπηση στα χεριά χειρουργών συνετών, αλλά και τολμηρών, με γνώση και εξειδίκευση είναι ένα εργαλείο που θα αλλάξει τη χειρουργική προσέγγιση των γυναικολογικών παθήσεων.

Ιωάννης Κ. Δημητρακόπουλος

Μαιευτήρας - Χειρουργός - Γυναικολόγος

Τηλ.: 210 6716126 Κιν.: 6985 64 64 10

Ιατρείο: Λεωφ. Δημητρίου Γούναρη 196 Γλυφάδα Τ.Κ. 166 74

Γυναικολογία - Μαιευτική - Διερεύνηση και Αντιμετώπιση Υπογονιμότητας - Υποβοηθούμενη Αναπαραγωγή -Επιγενετική - Εφαρμοσμένη Γυναικολογική Βιοχημεία – Ενδοκρινολογία - Μικροθρεπτική και Ιατρική Διατροφή στην Κύηση, την Υπογονιμότητα και τη Γυναικολογία - Συνεργάτης Μαιευτηρίων "Μητέρα" και "Λητώ"

ΔΙΑΓΝΩΣΗ ΣΥΝΔΡΟΜΟΥ ΠΟΛΥΚΥΣΤΙΚΩΝ ΩΟΘΗΚΩΝ
ΚΟΙΝΟΠΟΙΗΣΗ